top

Personanalyser

Hos Hammer Andersen får du adgang til internationalt anerkendte person-, kompetence- og evneanalyser. Vi har et stærkt arsenal af salgs- og ledelsesanalyser. Vi benytter BIG 5 kompetenceanalysen Wave, samt Extended Disc Personanalyser og Evnetest. Med globaliseringen har vi mange kandidater i forløb, som taler forskellige sprog. Derfor har vi valgt analyser, som kan besvares på mere end 40 sprog.

Wave Personanalyse

Waveanalyserne er blandt de mest prognosestærke personlighedstest til rekruttering og udvikling.Analysen afdækker motivation, talent og foretrukken virksomhedskultur. Wave er udviklet af Saville og er blandt de anerkendte analyser, som er alignet med personlighedsmodellen the BIG 5.


Vi benytter Wave analysen, så den passer til behovet:

 • Wave Focus Styles
 • Wave Professional Styles - med match til foretrukken kultur
 • Wave Professional Styles - Lederanalyser
 • Wave Professional Styles - Salgskompetence analyse, samt match til foretrukken salgskultur.
Indenfor salg kan analysen identificere centrale salgsfaktorer på tværs af alle faser i en salgsproces:
 • Sales Recruitment – Ansætte salgsprofiler ud fra specifikke succeskriterier
 • Sales Development – Identificere succesfulde salgsprofiler og inkludere disse i udvikling af salgspipeline
 • Sales Transformation – Organisationer der søger efter nye tilgange til salgsprocessen
 • Sales Leadership – Identificere lederpotentiale inden for salgstalenter

Fordele

 • Stærk forudsigelse af salgspræstation
 • Udvælgelse af dygtigste sælgere – baseret på motivation og talent 
 • Coaching og udvikling af sælgere og salgsledere
 • Bedre fastholdelse – baseret på fokuseret rekruttering og bedre match med jobkrav
 • Tidlig identifikation af potentiale for salgsledelse – ledere, der kan skabe fremdrift og opbygge talentmasse
Wave analysen har høj validitet. Jo højere validitet, desto mindre risiko for fejlansættelse.

 

 

ExtendedDISC Personanalyse og Evnetest

DISC typologien er meget udbredt indenfor rekruttering og undervisning i persontyper – især indenfor salg og kommunikation. Hammer Andersen benytter Extended DISC Person analyse til rekruttering, undervisning i persontyper, coachingforløb, samt salgs- og ledelsesudvikling.


Extended DISC Personanalyse er et analyseværktøj, der bygger på Jungs typologi og Marstons teori om menneskelig adfærd. Værktøjet beskriver den grundlæggende motivationsfaktor baseret på hvilke områder, der falder naturligt for personen der udfylder analysen.

Igennem større forståelse for motivationsfaktorer, kommunikationsstile, konfliktmønstre og personlige styrker og udviklingsområder, kan analysen anvendes til en lang række opgaver.

Analysen afdækker på hvilke områder en person vil føle sig motiveret af at arbejde med opgaver, og hvor personen som udgangspunkt vil være mindre motiveret for at løse opgaver. Dette kan anvendes til at skabe en dialog, og igennem denne, en afklaring om hvilken måde den enkelte person håndterer opgaver der ikke umiddelbart virker motiverende.

Med Extended DISC Personanalyse kan vi give grundlag for et endnu bedre informations- og beslutningsgrundlag, når det gælder rekruttering og udvikling. 

 Vi kan tilbyde følgende Extended DISC personanalyser:

 • Extended DISC Personanalyse
 • Extended DISC Personanalyse – Transaktionssalg
 • Extended DISC Personanalyse – Løsningssalg
 • Extended DISC Personanalyse – Salgskompetenceanalyse
 • Extended DISC Personanalyse – Ledelse
Hvordan kan vi hjælpe dig, når det gælder Extended DISC Personanalyse?
 • Vi bruger analysen i vores rekrutteringsforløb
 • Vi kan udføre personanalyser og feedback, når du selv kører rekrutteringsprocessen
 • I coaching- og salgstræningsforløb

Tal med en ekspert

Vi er lige her!

Vi har både tid og lyst til at høre om dine ønsker og besvare dine spørgsmål.

Evnetest fra Extended Disc

Vi oplever stigende kompleksitet i salgsprocesser og i lederroller.Derfor tilbyder vi evnetests i vores rekrutteringsprocesser for at sikre, at kandidaterne har en vis "spændvidde".


Extended DISC (FinXs) Evnetest består af en række psykologiske tests, der har til formål at måle en persons evner til at tænke og drage konklusioner. Disse evner spiller en væsentlig rolle for opgaver, der kræver kreativitet, og opgaver, der kræver forskellige former for intelligens, f.eks. kritisk tænkning og problemløsning – dvs. evnen til aktivt og grundigt at indsamle, analysere, konceptualisere, kombinere, vurdere og bearbejde informationer.

Vores evnetest er et program bestående af ni tests, som hver især måler et element af en persons evne til at tænke og drage konklusioner. Gennemførelse af alle tests tager ca. to timer. Vi anbefaler, at man udvælger de tests, hvis indhold ligger tættest på de kompetencer, man i det enkelte tilfælde har brug for. Vores opmærksomhed kan kun fastholdes i en begrænset periode, og derfor kan gennemførelse af alle ni tests resultere i en lav score, fordi deltagerens koncentration falder. Resultaterne angives som ”% rigtige svar” (af alle spørgsmål – ikke kun dem, personen har besvaret). Vi anbefaler, at man ikke anvender procentdelen alene; kun ved at holde den op mod en norm gruppe kan man bedømme, hvordan testpersonen klarer sig i forhold til andre.

De ni tests

 1. Abstrakt logisk tænkning
 2. Forståelse for logiske processer
 3. Rumlig tænkning
 4. Forståelse for social kontekst
 5. Numerisk tænkning
 6. Matematisk logisk tænkning
 7. Ordpar
 8. Hukommelsestest
 9. Tekstforståelse

Hvornår skal FinxS Evnetest anvendes?

FinxS Evnetest anvendes oftest i situationer, hvor der er behov for at måle en persons udviklingspotentiale – som én af en række faktorer, der påvirker mulighederne.

Typiske anvendelsesområder:

 • Rekruttering af medarbejdere
 • Udviklings-screening/talent management