top

Personanalyser

Hos Hammer Andersen får du adgang til nogle af markedets mest valide og anerkendte person-, kompetence- og evneanalyser. Vi har et stærkt arsenal af person-, leder- og kulturanalyser. 

Vi benytter BIG 5 personanalyserne e-stimate og kompetenceanalysen Wave Professional Styles.

Med globaliseringen har vi mange kandidater i forløb, som taler forskellige sprog. Derfor har vi valgt analyser, som kan besvares på mange sprog.

E-stimate analyser
Personanalyse, kulturanalyse og evnetest

Vi kan levere hele e-stimates analyseprogram.


Big 5 Personanalyse

e-fivefactor er e-stimates mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk, drivere og adfærd med dybdegående beskrivelser. e-fivefactor egner sig derfor godt til rekruttering på leder- og specialistniveau.

e-fivefactor profilen er ideel til:​

 • Rekruttering af ledere og kernemedarbejdere
 • Udvikling af ledere og kernemedarbejdere 
 • Afdækning af succesfaktorer
 • Identificering af risikofaktorer
 • Indsigt i evt. skyggesider

Evnetest

Afdækning af IQ og kognitive færdigheder

IQ Potential er et værktøj, der afdækker det intelligensmæssige element af en persons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. Med IQ Potential har du mulighed for både at afdække g-faktor og færdigheder – og du tilpasser selv opgavesæt i forhold til den specifikke stilling.

IQ Potential er ideel til:

 • Rekruttering af ledere og specialister
 • ​ Taktisk og strategisk niveau
 • ​ Stillinger med kompleksitet
 • ​ Afdækning af intelligens
 • ​ Afdækning af færdigheder

Kulturanalyse – Få det subjektive gjort konkret

En kulturanalyse er en anonym analyse, der konkretiserer det, som for mange kan opleves som meget abstrakt. Analysen bidrager med vigtig viden i forbindelse med afdækning af kulturen, identificering af styrker og potentialer i kulturen, ønsker til forandringsledelse og rekruttering af nye medarbejdere.

Kulturanalysen er ideel til:​

 • Afdækning af kultur i teamet eller afdelingen
 • Fastholde, styrke eller dæmpe en bestemt kultur
 • Få et databaseret afsæt for forandringsudvikling​
 • Få et overblik over kandidat sammenholdt med kultur
 • Sammenlægning af teams, afdelinger eller organisationer

Tal med en ekspert

Vi er lige her!

Vi har både tid og lyst til at høre om dine ønsker og besvare dine spørgsmål.

Wave Personanalyse

Waveanalyserne er blandt de mest prognosestærke personlighedstest til rekruttering og udvikling.Analysen afdækker motivation, talent og foretrukken virksomhedskultur. Wave er udviklet af Saville og er blandt de anerkendte analyser, som er alignet med personlighedsmodellen the BIG 5.


Vi benytter Wave analysen, så den passer til behovet:

 • Wave Focus Styles
 • Wave Professional Styles - med match til foretrukken kultur
 • Wave Professional Styles - Lederanalyser
 • Wave Professional Styles - Salgskompetence analyse, samt match til foretrukken salgskultur.
Indenfor salg kan analysen identificere centrale salgsfaktorer på tværs af alle faser i en salgsproces:
 • Sales Recruitment – Ansætte salgsprofiler ud fra specifikke succeskriterier
 • Sales Development – Identificere succesfulde salgsprofiler og inkludere disse i udvikling af salgspipeline
 • Sales Transformation – Organisationer der søger efter nye tilgange til salgsprocessen
 • Sales Leadership – Identificere lederpotentiale inden for salgstalenter

Fordele

 • Stærk forudsigelse af salgspræstation
 • Udvælgelse af dygtigste sælgere – baseret på motivation og talent 
 • Coaching og udvikling af sælgere og salgsledere
 • Bedre fastholdelse – baseret på fokuseret rekruttering og bedre match med jobkrav
 • Tidlig identifikation af potentiale for salgsledelse – ledere, der kan skabe fremdrift og opbygge talentmasse
Wave analysen har høj validitet. Jo højere validitet, desto mindre risiko for fejlansættelse.