top

Baggrundscheck

Dybdegående baggrundscheck på kandidater – til særligt betroede stillinger

Kan vi nu være helt sikre på kandidaten?

Hammer Andersen kan validere en kandidats baggrund via kandidatens CV, eksamensbeviser, referencer og evt. straffeattest.


Men vi tilbyder også et dybdegående baggrundscheck på kandidater. Dette sker via vores partner, CERTA Intelligence & Security. Formålet er at afklare, om der er forhold, der kan skabe tvivl om en kandidats pålidelighed, troværdighed og dømmekraft, og som derfor kan have konsekvenser for bedømmelsen af vedkommendes integritet og kvalifikationer.

Ved ansættelsen af nye medarbejdere må enhver arbejdsgiver således sikre sig,

  • at kandidatens rette identitet er fastslået,
  • at kandidaten har de nødvendige og forudsatte kvalifikationer,
  • at arbejdsgiveren har modtaget alle relevante oplysninger om kandidaten, bl.a. for at kunne vurdere, hvorvidt ansættelsen vil udsætte organisationen for særlige risici, og
  • at kandidaten besidder den integritet og loyalitet, der er en forudsætning, for at arbejdsgiveren kan have den tillid til den pågældende, som ansættelsesforholdet kræver.

CERTA gennemfører sikkerhedsundersøgelser af personer i forbindelse med tillidshverv- og ansættelsesforhold mv., som indebærer stort og selvstændigt ansvar, adgang til følsomme oplysninger, varetagelse af økonomiske værdier eller ansvarsområder af kritisk betydning, eller som i øvrigt har karakter af betroede funktioner, hvor illoyalitet, indiskretion eller deciderede sikkerhedsbrud kan have alvorlig skadevirkning. Formålet med en sikkerhedsundersøgelse er at afklare, om der er forhold, som kan skabe tvivl om personens pålidelighed, troværdighed og dømmekraft, eller om der i øvrigt foreligger særlige sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

CERTA er baseret på kompetencer, arbejdsmetoder og procedurer, som anvendes af efterretnings- og sikkerhedstjenester. CERTA råder over researchere, analytikere og rådgivere, som tidligere har arbejdet for de danske efterretnings- og sikkerhedstjenester, og som har såvel ledelsesmæssig som operativ erfaring fra disse tjenester. CERTA har ligeledes etableret et tæt samarbejde med danske og internationale eksperter og partnere, der råder over særlige kapaciteter og kompetencer på det sikkerhedsmæssige område.

CERTA’s sikkerhedsundersøgelser foretages i diskretion og under iagttagelse af fortrolighed samt den fornødne beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

CERTA’s baggrundscheck købes som et tillæg til rekrutteringsprocessen.