top

Salgsprofiler

Der er lavet undersøgelser omkring hvad der kendetegner succesfulde sælgere.

Den rigtige sælgerprofil

Hvem er det, som skaber succesfulde resultater?


Mange af de undersøgelser, som er foretaget, viser sjældent høj korrelation - sammenhæng - mellem forskellige faktorer og succes i salg. Og ofte er undersøgelserne lavet over salgsstillinger generelt. Fx viser meta analysen ”Selecting Successful Salespeople” (ved American Marketing Association) lav korrelation mellem faktorer som alder, erfaring, uddannelse — og succes i salg.

Mens personlig historik, familiebaggrund og rolleopfattelse viser højere korrelation. Men samtidig er der sjældent så høje sammenhænge, at det virkelig kan bruges i det daglige og mange af områderne, vil man altid skulle vurdere subjektivt. Der findes undersøgelser, som viser sammenhænge mellem personfaktorer og succes i forhold til typen af salgsrolle, men også disse kan være diffuse at følge.

Der spiller nemlig også andre faktorer ind, såsom virksomhedens kultur, salgslederens evner og styringsform, salgsorganisationens rammer og virksomhedens mulighed for at træne og guide nyansatte.

Et par råd herfra!

Der findes meget forskelligartede roller i salg. Dermed er det vidt forskellige profiler, som får succes. Derfor bør virksomheder, via jobanalyse og analyse af salgsstaben, udvikle en klar jobbeskrivelse og herefter ”succesprofil” for hver type salgsrolle/ledersalgsrolle. Dette er udgangspunktet for en stærk rekruttering. Samtidig er det essentielt, at de mennesker som deltager i rekrutteringsprocessen både har erfaring med at rekruttere og har dybt kendskab til salgets facetter.

De typiske faktorer, som påvirker en sælgers salgsresultater er:

  • Talent og personkarakteristika
  • Viden og færdigheder
  • Motivation for det pågældende job
  • Rolleopfattelse, virksomhed og omverden

Tal med en ekspert

Vi er lige her!

Vi har både tid og lyst til at høre om dine ønsker og besvare dine spørgsmål.

Den rigtige sælgerprofil

Vi har løbende profiler, som søger nyt job. Lønniveauerne varierer.


New business developers, kørende sælgere eller kombi af tele-kørende salg

Stærke salgsfolk med 1 - 7 års erfaring. Dette er sælgere, som typisk arbejder med nysalg. De booker deres egne møder, afholder møder mv. De er præsentable, kan analysere kundens behov, præsentere den rigtige løsning for kunden, forhandle, argumentere og lukke ordre. Det er i denne gruppe vi finder ”hunter typen”. Deres salgscyklus er normalt 1 - 4 uger, de har relativt mange kundemøder og ordren lukkes efter 1 - 3 kontakter. 

Lønniveau: Fast kr. 27.000 - 33.000. Med provision kr. 35.000 — 40.000.


Account managers, salgskonsulenter, kørende sælgere

5 - 15 års erfaring. Dette er sælgere, som primært laver nysalg, men også har en fast kundeportefølje, som de udvikler. De arbejder med en salgsproces, som indebærer dybere analyse af kundens forhold og behov, samt løsningsforslag. Der er ofte flere beslutningstagere på kundesiden. Deres salgscyklus er normalt 1 - 12 måneder. Disse sælgere er gode til relationsopbygning og har salgsfærdighederne på plads. 

Lønniveau: Fast kr. 33.000 - 42.000. Med provision kr. 40.000 — 55.000.


Key account managers, client executives

Erfarne salgsfolk med 7 - 20 års erfaring. Dette er folk, som er vant til at arbejde med større kunder. De har normalt en fast kundeportefølje, som de udvikler og en mindre del af jobbet består af nysalg. Deres salgsfærdigheder og evne til at skabe relationer er i top. De har ofte ansvar for et mindre team. Normalt vil de helst være mere farmere end huntere.

Lønniveau: Fast fra kr. 40.000. Target kr. 50.000 — 140.000.
Splittet mellem fast løn og provision starter ved 50/50. Typisk ses et 70/30 split.


Salgschefer, salgsdirektører og direktører

Vi har mange kompetente lederprofiler. Både med større og mindre erfaring og fra forskellige brancher og størrelse af virksomheder. Vi har kandidater, som har erfaring indenfor telesalg, kørende salg, retail, e-handel mv. Alle vores direktører har erfaring med salg og typisk hjælper vi virksomheder som ønsker en salgsorienteret direktør.